Privacyverklaring

Persoonsgegevens die worden verwerkt
Mijn iris foto kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de
diensten van Mijn iris foto, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier
op de website aan Mijn iris foto verstrekt. Mijn iris foto kan de volgende
persoonsgegevens verwerken: uw voor- en achternaam, uw adresgegevens, uw telefoonnummer, uw e-mailadres en uw IP-adres


Waarom Mijn iris foto gegevens nodig heeft

Mijn iris foto verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen
nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen
benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kan Mijn iris foto uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren
van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit fotoshoot.


Hoe lang Mijn iris foto gegevens bewaart

Mijn iris foto bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te
realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een
jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.


Delen met anderen

Mijn iris foto verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de
uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.


In kaart brengen websitebezoek

Op de website van Mijn iris foto worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder
het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser
meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de
website. Mijn iris foto gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren.
Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.


Google Analytics

Mijn iris foto maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de
website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Mijn iris foto bij Google
zoekresultaatpagina’s zijn.

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres),
overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in België. Lees het
privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics
hier aan.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten
over de Website aan Mijn iris foto te kunnen verstrekken en om haar adverteerders
informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht,
of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Mijn iris foto heeft hier
geen invloed op.

Mijn iris foto heeft Google geen toestemming gegeven om via Mijn iris foto verkregen
Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een
verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar contact@mijnirisfoto.be. Mijn iris foto zal
zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.


Beveiligen

Mijn iris foto neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en
ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Mijn iris foto maakt gebruik van een
betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen
vallen.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van
misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Mijn iris foto
verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Mijn iris foto op via contact@mijnirisfoto.be.
Mijnirisfoto.be is een website van Mijn iris foto.